Woensdag 11 mei - dag 1.

Met volharding lopen - Hebreeen 12 vers 1 en 2

 

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte  van getuigen omringd worden,  afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, 

 terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.  Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand  van de troon van God.

 

Gebedspunten:

Volharding 

Dat we gericht blijven op het einddoel! 

Fysieke ontspanning en geestelijke rust

content image