Vrijdag 13 mei dag 3.

'Wees blij in de Here, Ik zeg het nog eens: Verheug u in Hem.'  Filippenzen 4:4

content image

Punten van dank! 

Het meeleven van zoveel mensen in het afgelopen jaar! 

De grote hoeveelheid kinderen die in het afgelopen jaar een sponsor hebben gekregen.

De enorme financiële bijdragen die gegeven zijn.

Gezondheid en conditie.