'Laat die kinderen bij me komen. Houd ze niet tegen. Want Gods nieuwe wereld is er juist voor hen. Luister goed naar mijn woorden: Je moet openstaan voor Gods nieuwe wereld. Net zoals een kind dat doet. Anders kun je er niet binnenkomen.' Jezus sloeg zijn armen om de kinderen heen. Hij legde zijn handen op hen en zegende hen. 

Marcus 10: 14-16

Zaterdag 14 mei dag 4.

content image
content image
content image
content image
http://tjeko.nl

Gebedspunten:

Bidt voor een veilige reis en een goede voorbereiding voor het Tjekoteam dat gisteren naar Uganda vertrokken is. Zij zullen op dinsdag 24 mei in Kabale een sport en speldag gaan organiseren  voor de kinderen van Uganda.

Bidt voor het grote aantal sponsorkinderen die in de Muskathlon week hun sponsors zullen gaan ontmoeten. Deze ontmoeting zal een enorme impact hebben op zowel deze kinderen als op hun sponsors.

 

content image