Zondag 15 mei dag 5.

"God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangenzit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft." 

2 Timoteus 1:7-8

content image

Gebedspunten:

Bidden voor een geest van kracht, liefde en bezonnenheid!

Bidden voor een uitstorting van Gods Geest die mensen uitdaagd om nieuwe krachtige en moedige dingen te doen.

Bidden voor een oogst nieuwe Muskathleten! Bidden voor mensen die in 2017 gaan meedoen met de Muskathlon. 

Heer, beweeg ons van verlamming naar bewogenheid! Opdat in Uw Naam verlamden zullen lopen!